top of page
  • Haber Merkezi

Ulusal Eğitim ve Güç İnşası


Eğitim, bireysel gelişimin yanı sıra ülkelerin siyasal gücü ve uluslararası politikalarıyla yakından ilgili bir kavram olarak da büyük önem taşıyor. Ancak akademisyenler, bu kavramın siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini altında yeterince araştırılmamış ve özellikle de eğitimin ülkelerin siyasal güçleri üzerindeki etkisinin yeterince incelenmemiş olduğuna dikkat çekiyor. Bu açığı kapatmak adına harekete geçen Dr. Osman Gültekin, eğitim ve güç kavramları arasındaki ilişkiyi birçok değişik akademik disiplinin bakış açısı ile inceleyerek Türkiye örneği üzerinde detaylı bir çalışma hayata geçirdi. Çalışmasını “Ulusal Eğitim ve Güç İnşası” adıyla kitaplaştıran Gültekin, kitabında ulusal eğitimin ülkelerin güçlenmesine birçok alanda nasıl katkıda bulunduğunu ve eğitimin birey seviyesinden, devletler ve uluslararası sistem seviyesine nasıl bir serüven geçirdiğini hem Türkiye’den hem de dünyadan örnekler vererek anlattı.“Eğitim, ülke sınırları içinde bir güç inşa edicisi olarak çalışır”


“Ulusal Eğitim ve Güç İnşası” kitabında Türkiye’de eğitimin ülke kalkınması ve güçlenmesindeki rolünü irdeleyen Dr. Osman Gültekin, Türk toplumunda eğitim reformlarının eşlik ettiği modernleşme ve demokratikleşme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğinden eğitim ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın nasıl sağlanacağına, eğitim reformlarının nasıl başlatılacağından dünyada hakim olan küresel eğitim anlayışının problemlerine kadar stratejik önemdeki pek çok konuya ışık tutuyor.


Dr. Osman Gültekin, kitabının çıkış noktasını şöyle aktarıyor: “Eğitimin, iktisatta beşeri sermaye, ekonomik büyüme ve kalkınma; sosyolojide toplumsal değişim ve modernleşme; siyaset bilimi ve kamu yönetiminde siyasal sosyalleşme, demokratikleşme ve kamu politikası oluşturma; eğitim biliminde çok kültürlü pedagoji, yüksek öğretim yönetimi ve karşılaştırmalı eğitim; uluslararası ilişkilerde ise barış oluşturma ve ulus inşası ile yakın ilgisi bulunur. Değişik disiplinlerde eğitim ile ilgili olan teorilerin çoğu, eğitimin yapısı itibariyle bir ülkenin güçlenmesini sağladığı ve o ülkenin güç birikimi için hayati önem taşıdığı fikrini destekler. Dolayısıyla bu açıdan eğitim, ülke sınırları içerisinde bir güç inşa edicisi veya üreticisi gibi çalışır. Bu noktada Türkiye dahil tüm küresel eğitim paydaşlarının sorunları ciddi bir şekilde ele alıp, kalıpları yıkacak bir şekilde yapısal değişikliklere gitmesi ihtiyacı muhakkaktır.”


Kitabın gelirleri Pertevniyal Lisesi’ nin Mentörlük Programı öğrencilerine burs olarak aktarılacak


Kitapta eğitim ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi konusunun seçilmesinde yazarın akademik merakının haricinde, yaşadığı şahsi deneyimlerin de etkisi olduğu görülüyor. 1990’ lı yıllarda Türkiye’de eğitimde ticarileşme eğilimleri artarken, Türkiye’ nin köklü eğitim camialarından biri olan Pertevniyal Lisesi yıllarında bu ticarileşmenin etkisinden kendisini lise öğretmenlerinin özverili yaklaşımı ile yalıttığını belirten Dr. Osman Gültekin, kitabını da Pertevniyal Lisesi ve camiasına ithaf ediyor. Gültekin, Türkiye’ nin ulus inşasında ve kalkınmasında büyük emekleri geçen birçok Pertevniyal Lisesi mezununun olduğunu belirterek, köklü eğitim camialarının ülkemiz için önemine dikkat çekiyor.


Halihazırda Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği (PLYD) Yönetim Kurulu Başkanı olan Gültekin’in kitaptan elde edeceği gelir ise dernek bünyesindeki Pertevniyal Mentörlük Programı öğrencilerine burs olarak aktarılacak.


Kaynak:

  1. Basın Bülteni

Son Yazılar

Hepsini Gör

Komentarze


bottom of page