top of page
  • Haber Merkezi

Yapay Zeka Girişimlerinin Sayısı 5 Yılda 10 Katına Çıktı

Türkiye’deki yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan “Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi”nin TRAI Girişimler Haritası (Nisan 2022) yayınladı.

TRAI Girişimler Haritası’nın Ekim 2021, Ocak 2022 ve Nisan 2022’de, kategorilere göre dağılımı şöyle gerçekleşti.


Ekim 2021 Ocak 2022 Nisan 2022

Görüntü İşleme 64 64 70

Makine Öğrenmesi 41 43 43

Öngörü ve Veri Analitiği 27 37 44

Chatbotlar ve Diyalogsal YZ 18 20 22

Doğal Dil İşleme 17 19 20

Optimizasyon 9 9 11

RPA 9 9 10

Otonom Araçlar 8 9 11

Arama Motoru ve Asistanı 6 6 5

Akıllı Platformlar 5 5 5

Nesnelerin İnterneti 4 5 7

Toplam 208 226 24827 Yeni Yapay Zeka Girişimi Eklendi

TRAI Girişimler Haritası’na, Nisan 2022’de 27 yeni yapay zeka girişimi eklendi. İsimleri ve kategorileri aşağıdaki gibidir. Ayrıntılarına sitemizden (https://turkiye.ai/girisimler/) ulaşabilirsiniz.


Exairon Chatbotlar ve Diyalogsal YZ

Voiscope Chatbotlar ve Diyalogsal YZ

Artlabs Görüntü İşleme

Mirage Vision Görüntü İşleme

Orientis Görüntü İşleme

PromiseQ Görüntü İşleme

Tractus Görüntü İşleme

Yeditek Görüntü İşleme

EyeCU Vision Görüntü İşleme

Deepsport Görüntü İşleme

Diattack Makine Öğrenmesi

Alterna CX Makine Öğrenmesi

ServIT Makine Öğrenmesi

Volsoft Nesnelerin İnterneti - IoT

Topraq AI Nesnelerin İnterneti - IoT

Arventek Öngörü ve Veri Analitiği

Visiobit Öngörü ve Veri Analitiği

AIgoritma Öngörü ve Veri Analitiği

Pusula AI Öngörü ve Veri Analitiği

Presify Öngörü ve Veri Analitiği

Link Robotik Otonom Araçlar

Romobility Otonom Araçlar

Qdelivery Optimizasyon

UAhero Optimizasyon

Datascope AI Akıllı platformlar

Kavaken Akıllı Platformlar

Textcortex Doğal Dil İşleme


Girişimcilik ekosisteminin geliştiği, yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı son yıllarda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ekosistemi de önemli ölçüde büyüdü. Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin Girişimler Haritası’nda bu rakam 2018’de 64’e ulaştı. Farklı kategorilerde çalışmalar yapan yapay zeka girişimlerinin de eklenmesiyle 2019’da bu sayı 75’e çıktı.


2020 Mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekaya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112 rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayında TRAI Girişimler Haritası’ndaki rakam 134 iken, Kasım 2020’de 145’e, Şubat 2021’de164’e, Haziran 2021’de 184’e, Ekim 2021’de ise 206’ya ulaştı. Ekim 2021’den Ocak 2022’ye kadar başta “Öngörü ve Veri Analitiği” kategorisi olmak üzere 20 startup’ın da eklenmesiyle TRAI Girişimler Haritası’ndaki startup sayısı 226 olurken. 2022’nin ilk çeyreğinin ardından bu rakam 248’e ulaştı.


Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi Hakkında

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Türkiye’de yapay zeka farkındalığını artırmak ve ekosistemi geliştirmek amacıyla 2017’de kuruldu. TRAI ekosisteminde yer alan girişimlerin akademi ve özel sektör ile buluşmalarına, ortak proje yapmalarına, yatırımcı bulmalarına ve yurt dışına açılmalarına yardımcı olmaktadır. (https://turkiye.ai/)Kaynaklar:

1. Basın Bülteni

2. TRAI yapay zeka ekosisteminin bir parçası olmak için başvuru linki
0 yorum

Comments


bottom of page