top of page
  • Haber Merkezi

Twitter Trendler Raporunu Yayınladı

Twitter, Ocak 2020-Haziran 2021 arasındaki milyonlarca tweeti inceledi ve insanların Twitter'da ne tür sohbetler yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için önceki 18 ayın (Temmuz 2018- Aralık 2019) tweetleriyle karşılaştırdı.2021 Trendler Raporu, sohbetlere hâkim olan altı trendi öne çıkardı: Refah (Wellbeing), Yaratıcı Kültür (Creator Culture), Günlük Merak (Everyday Wonder), Tek Gezegen (One Planet), Teknolojik Hayat (Tech Life) ve Kimliğim (My Identity).


Bu trendler yükselişte ve markaların tüketicilere ulaşma ve bir adım önde olmak için derin bir etkiye sahip olmaya devam ediyor, işletmelerin bu altı trende yönelmeleri gerekiyor.

Twitter, tüketicinin aklındakileri daha derinlemesine incelemek için milyonlarca tweeti inceledi ve bulguları Twitter Trends Report 2021'de paylaştı. Rapor, küresel olarak tüketici konuşmalarını ve kültürünü şekillendiren altı geniş temayı özetliyor. Rapor aracılığıyla Twitter, markaları ve pazarlamacıları gelişen tüketici sohbeti ve davranışı hakkında bilgilendirmeye yardımcı olmak ve ilgi düzeyini ve hızlı benimsemeyi teşvik ederek kalıcı tüketici ilişkileri geliştirmelerini sağlamak istiyor.


Gelin bu altı trende yakından bakalım:

Refah (Wellbeing): Geçtiğimiz yıl, kendimiz ve birbirimiz için bakıma öncelik vermenin çok önemli olduğunu gösterdi. Refahı, duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığa aktif odaklanma anlamına gelecek şekilde yeniden tanımladı.


o Refah şemsiyesi içinde ortaya çıkacak üç ilginç alt trend, Kişisel Bakım (+%55), topluluklarda bakım (+%68) ve Ruh Sağlığı Konuları (+74%) şeklinde.


#SelfLove, #LoveYourSelf, #GoodHealth ve #MentalHealthMatters bu sohbetleri yönlendirmek için kullanılan popüler hashtaglerden bazıları. Markalar bu trende dürüstçe yaklaşarak, bakış açılarını paylaşarak ve ne kadar küçük olursa olsun insanları her zaman daha iyi olmak için adımlar atmaya teşvik ederek eğilmelidir.


Yaratıcı Kültür (Creator Culture): Kendi kendini eğitmiş, yetiştirmiş ve yeni bir dijital içerik oluşturucu sınıfının doğuşunu görebilen girişimciler çağındayız. Twitter aracılığıyla insanlar tutkularının peşinden gidiyor, becerilerini geliştiriyor, birbirlerine ilham veriyor ve ortak yetenekler ve ilgi alanları etrafında topluluklar oluşturuyorlar. "Benim eserim" hakkındaki konuşmalarda %77'lik bir artış ve "yan koşuşturma" ifadelerinde kayda değer bir artış oldu.


o Kariyer Yaratıcıları (+%32), Yeni yaratıcı hobiler (+%64) ve Sohbet Eğlencesi (+%44) ve paylaşılan sanal deneyimler hakkında önemli bir artış ile Kalkınan İçerik Oluşturucuları (+%22) en önemli alt trendler yaratıcı kültür sohbetlerinde.


#Illustration, #Streamer #Baking, #Handmade, #Podcast kullanılan popüler hashtaglerden bazıları. Markalar, seslerini yükselterek ve bu konuşmaları tüketicilerine özgünlükle sunmaları için onları işe alarak yaratıcılığı destekleyebilir ve içerik oluşturucuları güçlendirebilir.

Günlük Merak (Everyday Wonder): Bu düşünürler ve kaşifler, inançları hakkında konuşmak, maneviyatla ilgili teorileri tartışmak ve paylaşılan deneyimlerde teselli bulmak için başkalarıyla paylaşır ve bağlantı kurar. Evrenle ilgili anlam ve merak etrafında dönen bu konuşmalar %30 oranında arttı. Gelişmekte olan alt trendler şunları içerir:

o İnsanların maneviyatın kendileri için ne anlama geldiğini tartıştıkları Kendin Yap Maneviyatı (+43%). Bu eğilimi hızlandıran pandemi ile yorumlar da genişliyor.

o Gerçek dünyadan kaçmak istedikleri için fantezi-kurguyu bir bağlantı aracı olarak kullanan insanların bir sonucu olarak büyüyen, hayali gerçeklerden kaçış (%+52).

o İnsanların "dışarıda ne var" hakkında konuştuğu sonsuz ufuklar (+%23). Uzay yolculuğuyla ilgili yüksek profilli olaylar konuşmayı artırıyor.

Kullanılan popüler etiketlerden bazıları #Gratitude, #MeTime #FanArt, #SciFi, #Astronomy, #AwesomeEarth Maneviyatla ilgili konuşmalar arttıkça, insanlar zihin-beden bağlantılarını geliştirmenin yollarını arıyorlar. Tüketiciler bir kaçış arıyor ve markalar bu neşe ve merak duygusunu sohbetlere katabiliyor. Markalar, yeni hizmet veya ürünlerinin insanların günlük yaşamlarında küçük sevinç ve pozitif anlar getirme yollarını arayabilir.


Tek Gezegen (One Planet): Refahla ilgili artan endişelerle birlikte, insanlar da eylemlerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda giderek daha bilinçli hale geldi. Tek Gezegen (One Planet) konuşmaları %32 arttı ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hakkındaki konuşmalar pandemi vurduğunda başlangıçta azalsa da tekrar artıyor ve daha acil ve eylem odaklı hale geliyor.


○ Salgın, insanları tüketim alışkanlıkları hakkında farklı düşünmeye teşvik etti, çünkü Sürdürülebilir Benlik (Sustainable Self) hakkındaki konuşmalar (+%10), yeniden kullanılabilir maddeler hakkındaki konuşmalarda %87 oranında arttı.


○ İnsanlar ayrıca, yerel satın alma konusunda %120'lik bir artışla trend Temiz Şirketler (Clean Corporations) (%53) ile işletmeyi sorumlu tutmaya da hevesli hale geldiler.


○ İnsanlar dışarı çıkmaya hevesliydi ve Doğanın Yanında (Next to Nature) (+%22) yerel çevreye yeniden odaklanıldığını gördü.

#ClimateChange, #GoGreen ve #SaveThePlanet öne çıkan hashtag'lerden bazıları. Markalar, daha parlak bir gelecek için verilen mücadeleye öncülük edebilir ve çevreye duyarlı inovasyondan kurumsal sorumluluğa kadar nasıl bir fark yarattıklarına dair açık bir diyaloga ev sahipliği yapabilir.


Teknolojik Hayat (Tech Life): Teknoloji, dijitalleşme, otomasyon, çoğumuz için hayatı basitleştirdi ve artık teknolojinin nasıl herkes için erişilebilir ve faydalı hale getirilebileceği konusunda artan bir bilinç var. Teknolojik yaşam sohbetleri (+%35), Akıllı Yaşam (+38%) ve İyi Teknoloji (+17%) alt temaları tarafından yönlendiriliyor ve #FutureOfWork, #SmartTech, #VideoChat ve #TechForGood dikkate değer hashtaglerden bazıları. Pandemi insanları evde tutmaya devam ederken, teknoloji ve onun hayatımız üzerindeki etkisi hakkındaki tartışmalar artıyor. Markalar, yeni ürün/hizmetlerinin hayatı nasıl kolaylaştırdığını göstererek insanların bunu tasavvur etmelerine ve buna uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.


Kimliğim (My Identity): İnsanlar kendilerini daha fazla desteklenmiş hissediyor ve yüksek sesle yaşamayı kutluyorlar. Kimlik kavramları genişlemeye devam ettikçe, insanlar kim olduklarını tanımlamak ve ifade etmek için Twitter'da bir araya geliyor ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik ediyor. Kimlikle ilgili konuşmalar %61 arttı. Hayran Gücü (+%30), Beni Temsil Et (+115%) ve Eylem Etiği (+%33) en önemli alt temalar ve #PrideMonth, #FanArmy, #WomenInSTEM bu konuşmaları yönlendiren hashtaglerden. Markalar, insanların değerlerini yaptıkları her şeyin merkezine koyarak farklı bakış açılarını beslemek ve ilham vermek için anlamlı yollar bulabilir.


Marka-tüketici ilişkilerinin oluşturulduğu ve beslendiği Twitter'da bu trendler, markaların yeni ürün veya hizmetler sunmasına ve önemsedikleri sohbetler aracılığıyla tüketicilerle bağlantı kurmasına olanak sağlayacak.


Kaynak:

1. Basın Bülteni
0 yorum

Comentários


bottom of page