top of page
  • Haber Merkezi

SAS'ın Vizyonuyla Türkiye Ekonomisinin Geleceği: Yapay Zeka ve Veri Analitiği

Dünyanın geleceği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen yapay zeka ekonomisi dönemi; bankacılık, finans, e-ticaret, kamu, perakende gibi alanlarda faaliyet gösteren şirket ve kurumların ihtiyaçlarını önemli ölçüde şekillendiriyor. Yapılan araştırmalar verinin ve yapay zeka destekli uygulamaların özellikle üretici yapay zeka ve güvenlikli yapay zeka gibi kavram ve teknolojilerin artık iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve gelecekte de her alanda etkisini ciddi bir oranda artıracağını ortaya koyuyor. Dünyada yapay zeka ve analitik lideri olan SAS’ın uzmanları da Türkiye’nin dijitalleşme konusunda son yıllarda attığı önemli adımlar vasıtasıyla sektörün gelişiminin devam edeceğini öngörüyor. Ekosistemde, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda her alanda yapay zekanın şekillendireceği dijital projelerin de artacağı tahmin ediliyor.

SAS'ın Liderlik ve Deneyim Rolü: Endüstriye Yön Veren Çözümler

SAS, endüstri fark etmeksizin sunduğu analitik çözümlerinde globalde liderlik konumunu sürdürüyor. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan şirket, bu süre zarfında 125 binden fazla projede yer alarak geniş bir deneyim birikimi ile sektörün gidişatına yön veriyor. Bu deneyim, SAS'ın müşterilerine sunulan çözümlerde veriye dayalı karar alma süreçlerini optimize etme konusunda üstün bir yetkinlik sağlamasını mümkün kılıyor. Küresel olarak tanınmış Fortune 100 sıralamasında yer alan firmaların %90'ına (son beş yılın ortalamasına göre) hizmet veren şirket, iş ortaklarıyla birlikte uluslararası alanda geniş bir etki alanını korumaya devam ediyor. Türkiye'deki yerel iş ortakları ve uluslararası danışmanlık firmalarıyla güçlü bir iş birliği ağı oluşturan SAS, müşterilerine daha kapsamlı ve etkili çözümler sunmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.

 

Türkiye'de 27 yıldır faaliyetini sürdüren SAS, büyüme trendini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Türkiye pazarındaki güçlü konumunu daha da sağlamlaştıran şirket finans, telekomünikasyon, perakende, üretim, holdingler ve kamu kurumlarına hizmet veriyor. Son üç yılda SAS'ın çalışan sayısında dikkate değer bir artış yaşandığının vurgusunu yapan SAS Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Rasim Eğri, “Bu artış, şirketin büyüme potansiyelini ve iş gücündeki çeşitliliğini gösteriyor. SAS olarak teknoloji çağında yenilik ve gelişimdeki önderliğimizi sürdürmek için ciddi bir kaynak aktarımı yapıyoruz. Bu, SAS'ın teknolojik öncülüğünü sürdürmesine ve müşterilerine en son teknolojik gelişmeleri sunmasına olanak tanıyor” diyor.

 

Yapay Zeka ve Veri Analitiği: Gelecek Projeksiyonları

SAS olarak yapay zeka ve veri analitiği alanındaki çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Rasim Eğri, “2023 yılında finans, üretim ve kamu gibi sektörlerde yapay zeka ve veri biliminin yaygın olarak kullanıldığını gözlemledik. Genel bir değerlendirme yapmamız gerektiğinde özellikle yenilenebilir enerji, sağlık hizmetleri ve dijital ikizler gibi alanlara yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Dijital ikizler, tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi ve doğal afetlerin neden olduğu kesintilerin azaltılmasında önemli bir rol oynadı. Gerçek dünya senaryolarının simüle edilmesi, kuruluşların iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklanan kesintilere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak sağladı. Güvenilir yapay zeka, yapay zeka sistemlerindeki önyargıların ele alınması ve azaltılması gerekliliği daha da ön plana çıktı. Ayrıca, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) girişimlerinin önemi daha anlaşıldı” diyor.

 

Sentetik Veri ve Etik Sorumluluk

2024 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Eğri, “2024'te ise sentetik veri üretimi, özellikle gerçek veri toplamanın zorlukları ve yavaşlığı göz önüne alındığında, daha doğru analitik modeller oluşturabilmek için önemli bir alan olarak öne çıkacak. Sağlık sektöründe tıbbi araştırmacılar için sentetik tıbbi görüntülerin oluşturulması gibi uygulamalarda büyük potansiyel bulunduruyor. Finans dünyasında ise sahtekarlık tespiti ve kredi değerlendirmeleri gibi alanlarda sentetik veri üretimi umut vaat ediyor. Sentetik veri üretiminin özellikle yaşam bilimlerinde ilaç keşfini hızlandıracağını öngörüyoruz. Bu bağlamda, sentetik veri üretiminin çeşitli sektörlerde önemli bir analitik araç olarak kullanılmasını bekliyoruz. Geleceğe ancak artan dijital verinin güvenilirliği ve karar verme süreçlerinde kullanılan teknolojilerin algoritmalarının şeffaflığı ve açıklanabilirliğiyle adapte olunabilir. Yeni teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, biz insanlar olarak bu teknolojilerin etkilerini anlamak ve üzerimize düşen sorumluluğu taşımakla yükümlüyüz. Teknolojilerin sadece gündemde veya trend olduğu için değil, gerçekten bilinçli ve şeffaf bir şekilde, sorumlulukla kullanılması gerektiğine inanıyoruz. Yeni teknolojilerin karmaşık hale gelmesine rağmen, kullanımlarının kolaylaştığını gözlemliyoruz. Bu kullanım kolaylığı, zaman kazandırırken hatalı kararlar vermeye de neden olabilir. Bu nedenle, odaklanılan teknoloji alanlarında uzmanlaşmış kişilerin, teknolojinin doğru işleri doğru şekilde öğrenip öğrenmediğini kontrol etmesi ve gerektiğinde müdahale ederek teknolojinin doğru iş yapmasını sağlamak için gerekli önlemleri alması gerektiğine inanıyoruz” diyor.

 

Kamu ve Özel Sektörde İnovasyon ve İş Birliği

Hem özel sektörde hem de kamuda veriye dayalı kararların alındığı, ispata dair politikaların oluşturulduğu ve anlaşıldığı bir döneme girildiğinin altını çizen Eğri, “SAS olarak ana stratejimizde, iş süreçlerine daha hızlı ve doğru kararları entegre etmeye odaklanıyoruz. Hızlı ve doğru karar vermenin önemi her geçen gün artıyor ve gerçek zamanlı veri kullanımıyla yapılan aksiyonlar, senaryo analizleri ve simülasyonlar, karar vericilere büyük avantajlar sağlıyor. SAS olarak karar verme süreçlerine odaklanarak, bu süreçleri yeni teknolojilerle yeniden tasarlıyoruz. Teknolojiyi günlük hayatta kullandığımız doğal iletişim yöntemleriyle entegre ederek, karar vericilerin en karmaşık teknolojileri bile rahatlıkla kullanabilmesini sağlıyoruz. Kamu sektöründe SAS'ın öncülük ettiği projelerin sayısı veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasıyla artarken bu alanın kapsamı daha da genişliyor. SAS, kamu kurumlarıyla yaptığı iş birlikleriyle kurumun veri havuzunu analiz ederek, faaliyetlerini daha verimli hale getirmesine yardımcı oluyor.” diyor.

 

SAS Türkiye, tüm sektörlerde üç temel hedef üzerine odaklanan etkin bir destek stratejisi izliyor. Bu stratejiden ilki hem kamu hem de özel sektörde veri odaklı dijital dönüşümün liderliğini üstlenmek, şirket ve kurumlara veri analitiği ve yapay zeka konularında rehberlik etmek. Bir diğer nokta ise çalışanların dijital becerilerini geliştirmek. Ayrıca, SAS, Türkiye’deki iş ortağı ekosistemi aracılığıyla Türk mühendisleri ve veri bilimcilerin analitik çalışmalarını uluslararası alanda tanıtarak ülke genelinde bir ihracat potansiyeli oluşturmayı ve yerel veri bilimi yetkinlik geliştirme merkeziyle meslekleri daha da güçlendirmeyi hedefliyor. SAS Türkiye bu temel hedefleri bir adım öteye taşıyarak Türkiye'deki veri bilimciler, veri analistleri ile Ar-Ge çalışmaları yaparak, örnek oluşturacak analitik projeleri oluşturmayı amaçlıyor.


Geleceğe Doğru Adımlar: SAS'ın 2024 Vizyonu

SAS, geçmişte olduğu gibi 2024'te de Türkiye'deki dijital dönüşüm sürecinde öncü bir rol oynamayı hedefliyor. Şirket, yapay zeka, makine öğrenimi, veri analitiği, dijital ikizler ve IoT gibi teknolojileri kullanarak dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, şirketlerin verilerini analiz ederek daha iyi kararlar almalarına ve müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler de sunarak şirketlere destek olmaya devam edecek.

 

SAS Türkiye'nin 2024 hedeflerinden biri, Türkiye'deki şirketlerin yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanmalarını teşvik etmek. Bu doğrultuda, şirketlere yapay zeka ve makine öğrenimi konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak. Özellikle sağlık alanında ve yaşam bilimlerinde yapay zeka destekli çalışmaların öncülüğünü yapacak olan SAS, finans sektöründe veri odaklı dijital dönüşümü desteklemeye odaklanırken, kamu sektöründe veri odaklı dijital dönüşüme güç vermeye devam edecek.Kaynaklar:

  1. Basın Bülteni

0 yorum

Comments


bottom of page