top of page
  • Haber Merkezi

Geleceğin Pazarlaması: Pazarlama - Yeni Pazarlama, Geleceğin Pazarlaması

Pazarlama, herhangi bir organizasyonda önemli bir yönetimin faaliyet alanıdır. Ticaret üretir ve yüksek düzeyde müşteri hizmeti, memnuniyeti yaratmak ve sürdürmekle ilgili faaliyetleri analiz etmeyi, planlamayı, yönetmeyi ve kontrol etmeyi içerir.

Herhangi bir işletmeyi/şirketi var eden farklı unsurlar olsa da en merkezi unsur pazarlamadır. Ticaret üretir ve yüksek düzeyde müşteri hizmeti ve memnuniyeti yaratmak ve sürdürmekle ilgili faaliyetleri analiz etmeyi, planlamayı, yönetmeyi ve kontrol etmeyi içerir.


Pazarlama bilimi profesörü Byron Sharp tarafından kaleme alınan “Pazarlama - Yeni Pazarlama, Geleceğin Pazarlaması: Teori, Kanıt, Uygulama” kitabı pazarlama teorisi ve pratiğinin altında yatan temel kavram ve ilkelerini kapsamaktadır. Geleceğin profesyonelleri düşünülerek tasarlanan kitabın içerisinde teorik ve erişilebilir pratik bilgilere yer verilmektedir. Öğrencilere lisans çalışmaları için gerekli olan temel konuları anlatır. The Kitap Yayınları tarafından 2. baskısı yayımlanan kitabı internetten ve kitap satan bayilerden satın alabilirsiniz.


Çoğu pazarlama kitabındaki teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesi kolay değil. Byron Sharp hayatın içinden örnekler vererek, stratejik ve taktiksel pazarlama eylemlerinin kanıtlarını ortaya koyarak, bunun tersinin mümkün olduğunu gösteriyor. Biz pazarlamacılara da büyümenin kilidini açmak kalıyor. Üstelik tam da hepimizin istediği gibi: ölçümlenebilir ve hesap verilebilir şekilde.

Aslı Özen Turhan / Ülker CMO


Pazarlamanın hâlâ çok sayıda tanımlayıcı araştırma üretmeye ihtiyacı var. Byron Sharp Markalar Nasıl Büyür 1 ve Markalar Nasıl Büyür 2 kitaplarında bizleri bu tür araştırmalardan yola çıkarak kanıta dayalı pazarlama ile tanıştırmıştı. “Yeni Pazarlama”yı anlattığı bu kitabıyla da yine paradigmaları yıkıyor hem akademisyenleri hem uygulamacıları yeni ufuklara yönlendiriyor.

Prof Dr. Ali Atıf Bir / İletişim ve İşletme Bilimleri Enstitüsü


Tüketici davranışları değişiyor. Tüketicinin ürün, hizmet kullanımı alışkanlıkları, satın aldığı kanal alışkanlıkları, medya kullanımı alışkanlıkları değişiyor. Gittikçe hızlanan bu değişimi anlayabilmek ve tepki verebilmek için veriye, kanıta, analitiğe dayalı pazarlama anlayışı yaygınlaşıyor. Byron Sharp hem bilinen pazarlamanın ilkelerini öğretiyor hem de kanıta dayalı pazarlama anlayışıyla farklı ve etkili bir pazarlamanın algı kapılarını açıyor.

Muharrem Ayın / OPN Yönetim Kurulu BaşkanıKaynak:

1. Basın Bülteni
0 yorum
bottom of page