top of page
  • Yazarın fotoğrafıYazar

Geçen Yıl Dünyadaki Atıksuyun Yarısı Arıtılmış


Geçtiğimiz günlerde Earth System Science Data dergisi tarafından yayınlanan bir rapora göre dünyadaki atık suyun %52’ sinin yeniden kullanım için arıtıldığı belirtildi. (1) Çalışmayı yayınlayan ESSD bilimsel araştırmalar hakkında makalelerin yayınlandığı bir dergidir. (2)


%52 bardağın dolu tarafı olarak görülse de dünya genelinde halen arıtılmayan %48 lik bir atık su oranı olduğunu bilmek korkutucudur. Hele ki daha önce yapılan tahminlerden %20 daha aşağıda bir oran olması durumun vahametini açıklamak için yeterlidir.Yapılan istatistiksel analizler sonucu dünyada her yıl 359 milyar metreküp atık su üretilmekte olduğu tespit edilmiş. Bu rakam 144 milyon adet olimpik yüzme havuzu kadar bir büyüklüğe karşılık geliyor.
Sonuç raporunda yayınlan yukarıdaki tematik haritalarda rahatlıkla görülebileceği üzere ülke olarak gayet iyi bir noktadayız.


Arıtılmayan atık su oranının bu kadar yüksek çıkmasının sebebi elbette ki az gelişmiş ülkelerde yaşanan hızlı nüfus artışı ve altyapının mevcut nüfuslarına cevap verecek seviyede olmaması gösterilebilir. Bu durumun dünyanın ekolojik dengesi adına ciddi bir tehdit oluşturmakta olduğu kesindir. (3)


Kaynaklar:

Σχόλια


bottom of page