top of page
  • Haber Merkezi

GECE KULÜBÜ

“Ruken Aslan Hayallerindeki Renkleri Düşsel Bir Dünyada İmgeliyor”

“Gece Kulüpleri Yapay Işıklar, Gölgeler, Aynalar, Sarhoş Edici Maddeler Ve Müzikle Örülü, Yanılsamalara Dayalı, Düşsel Bir Fantazmagoria Alanı, Poetik Bir Mekan”


Siz İzleyicileri, 11 Kasım Cumartesi Gününden İtibaren Galeri Diani’de Karşılayacak Olan Bir Görsel Şölen Bekliyor…Farklı Sayılan Ancak Yaşamın İçinde Var Olan Kimi Zaman Resimsel Olarak Düşünülmesi Güç Olan Konulara Değinen Bir Ressamdır Ruken Aslan.


Oysa ki bu konular ve olgular hemen yanıbaşımızdadır.

Ruken Aslan, iç dünyasını izleyiciye aktarabilmek için adeta bir tiyatro dekoru gibi yanılsama ve yanılsatma yolunu seçer; gölge ve ışığın karşıtlığını kullanarak aktarmayı uygun görür. İzleyiciyi, gölge ve ışık aracılığı ile kendi düşsel ve yanılsamalar dünyasına yolcuğa çıkartır. Rehber ise Ruken Aslan’ın kendisidir.


RUKEN ASLAN’ın resimlerindeki temel kaygı, hemen hemen her sanatsal üretimde olduğu gibi, poetik bir mekan oluşturabilmeye dayalıdır. Sanatçı “Gece Kulübü” kavramını resimlerinde dilsel alanda metafor olarak işler ve gece kulübünün yapay ışıklarını, gölgelerini, aynalarını, sarhoş edici içeceklerini, müzikle örülü olan bu alanı bir fantazmagoria alanı olarak kullanır. Yanılsamalara dayalı düşsel bir alan...


RUKEN ASLAN’ın sergideki eserlerinin bir bölümünü oluşturan şehir çizimleri, Baudelaire’ci karanlık bir kent romantizminden esinlenir. Teknik olarak doluluktan ziyade boşluklardan yola çıkılarak oluşturulmuş bu çizimlerin konularını genellikle şehrin kafeleri, barları, parkları gibi aylaklık alanları oluşturur. Serginin bir diğer bölümünü ise şehrin üzerinde uçan meleğimsi figürlerle dolu resimler oluşturur. Şehrin üzerinde uçan kanatlı figürler, sanat tarihinde sıklıkla kullanılmış, arketipsel bir temsildir. Şehir bu figürler aracılığıyla nesneleşir, gözetlenir, arzulanır.


Serginin bir başka bölümünü ise Sanatçı, tür olarak natürmort, manzara ve portre resimlerinin bir karışımı sayılabilecek resim serisi olarak nitelendirir. İlk bakışta bir natürmort resmini andıran kompozisyonlarda nesneler, manzara resmine gönderme yapacak bir biçimsel durum içerisinde sunulurlar. Eserler natürmortun parçası olarak hiçbir yere koyamayacağımız düşsel bir mekanı gösterip göstermediği sanatseverlerin hayal dünyasına bırakılmıştır.


Tüm bunlar bir düş müdür ya da düşün içinde bir düş müdür bütün gördüğümüz ve göründüğümüz Poe’nın dizelerindeki gibi... Herşey eserlerin karşısına geçip ne algıladığınıza ve hayal ettiğinize bağlı…


Ruken Aslan’ın, izleyicileri düşsel mekanlara yolculuğa çıkardığı “GECE KULÜBÜ ” adlı sergisi, 11 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihlerinde

Galeri Diani’de izlenebilir.


RUKEN ASLAN KİMDİR?

1975 doğumlu Ruken Aslan, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü’nde “Soyut Resimde Gerçeklik” başlıklı teziyle yüksek lisansını bitirdi. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Plastik Sanatlarda Romantik Tavır” başlıklı teziyle sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. Çalışmaları şimdiye kadar beş kişisel ve çok sayıda karma sergide sergilenmiştir ve çeşitli koleksiyonlarda yer almaktadır. Sanatçı, Trakya ve Marmara Üniversiteleri’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Kaynaklar:

  1. Basın Bülteni

0 yorum

Comentários


bottom of page