top of page
  • Haber Merkezi

Başarısız Yazılımların 2020 Yılında Amerikan Ekonomisine Maliyeti?

Aslında çok değil, bundan 20 yıl önce, mesaimizin çoğunu, insanlara neden bilişim sistemlerine yatırım yapmaları gerektiğini anlatmaya harcıyorduk. Gelinen noktada bu konu bir tartışma konusu olmaktan çıkalı çok oldu. Özellikle de salgın hastalık döneminde halen direnen bazı iş kolları da hızlıca dönüşerek gerekli yatırımları fazlasıyla yapmak durumunda kaldılar.Bugüne kadar başarı hikayesi olarak anlatılabilecek çok sayıda vaka (case) olduğu gibi sayısız başarısızlık hikayesi hatta firmaların iflasına bile yol açmış yatırım vakaları vardır.

CISQ ( Consortium for Information and Software Quality) Bilgi ve Yazılım Kalitesi Konsorsiyumu tarafından yapılan çalışmada 2020 de gerçekleştirilen yazılım yatırımlarının Amerikan ekonomisinde yarattığı kayıp ve kazançlar incelenmiş.


Konsorsiyuma göre, başarısız BT projeleri tek başına ABD şirketlerine 2020'de 260 milyar dolara mal olurken, eski sistemlerdeki yazılım sorunları işletmelere 520 milyar dolara mal oldu. Operasyonel sistemlerdeki yazılım arızaları, kurumsal kasalarda 1.56 trilyon dolarlık bir delik açtı.


Sonuç olarak, CISQ, ABD'deki kötü yazılım kalitesinin toplam maliyetinin 2020'de yaklaşık 2.08 trilyon ABD doları olduğunu söyledi.

Düşük kaliteli yazılımların neden şirketlere 2020'de önceki yıllardan daha pahalıya mal olduğu konusunda birkaç sonuç çıkarabiliriz. Raporda proje geliştirme hızının genellikle kalite ve güvenlik ile bir tercih konusu haline geldiği işaret ederek, bu ikisini "dengelemekte çok iyi olmadıkları" sonucuna vardı.


Korona salgını ofisleri kapanmaya zorlayarak ve hızlı dijitalleşmeye yol açtığı için, 2020'de birçok işletmenin karşılayamayacağı bir lükstü. Şirketler isteyerek veya istemeyerek dijital dönüşüm planlarını öne sürdükçe yazılım geliştirme projeleri hızla genişledi.


Raporda, "Etrafta kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm yeni ve değiştirilmiş yazılımları yaratacak kadar iyi yazılım geliştiricisi yok" denildi.


"Dünya nüfusunun sadece% 2'si nasıl yazılım geliştirileceğini biliyor ve ihtiyacın önümüzdeki yedi yıl içinde bu rakamın % 24 oranında artacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde bu ihtiyaca ayak uydurmak için yeterli eğitim programı da maalesef yoktur."


Bu konudaki yorumumuz gayet nettir: dünya bu dönüşüme hazırlıksız yakalandı. Bir an evvel bir takım kararların alınıp harekete geçilmesi gerekiyordu ancak bunun için ne gerekli zaman ne de gerekli insan kaynağı mevcuttu. Gelinen nokta da kaçınılmaz olarak 2.1 Trilyon Dolarlık Amerikan kaynağı hedefine ulaşmamış oldu.


Kaynaklar:

0 yorum

コメント


bottom of page